Regulamin

REGULAMIN BIEGU

IV nocny bieg uliczny NightRun Susz 2020


 

 1. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU
 2. Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Ukazanie walorów rekreacyjnych miasta Susz po zmroku.
 4. Integracja środowisk biegowych.

 

 1. ORGANIZATOR

Gmina Susz,

Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu,

Biuro zawodów: Hala CSiR Susz

Tel. 55 278 70 08, email: csir@susz.pl
 

III. PARTNERZY

- Entre Timing

- OSP Susz

- Harcerski Klub Ratowniczy

 

 1. TERMIN
 2. Bieg odbędzie się 18 lipca 2020 roku
 3. Start o godzinie 21:30 (formuła biegu nocnego)

 

 1. TRASA

Trasa biegu liczy 10 km i prowadzi ulicami miasta oraz alejką nad jeziorem suskim. Limit na jej pokonanie wynosi 2 godziny.

Plan trasy:

Start (plac przed halą CSIR), ul. Plażowa, ul. Piastowska (kierunek centrum), ul. Słowiańska, ul. Prabucka, ul.

Skargi, ul. Prusa, ul. Łąkowa, ul. Koszarowa, ul. Dworcowa, ul. Warmińska, ul. Piastowska (kierunek

centrum), ul. Plażowa, ul. Wybickiego, ostatni etap trasy: alejka spacerowa wokół jeziora suskiego. Meta

usytuowana będzie na placu przy hali CSIR.

 

Nawierzchnia:

Nawierzchnia asfaltowa/polbruk. Podczas etapu na alejce spacerowej występuje odcinek ok. 1400 m

nawierzchni gruntowej utwardzonej.

 

Oświetlenie:

Trasa na terenie miasta ze sztucznym oświetleniem, podczas etapu na alejce spacerowej odcinek ok. 4 km

bez oświetlenia, dopuszczone latarki czołowe.

 

Ruch uliczny:

Impreza odbędzie się przy całkowicie zatrzymanym ruchu ulicznym.

 

Oznakowanie:

Trasa będzie oznakowana tabliczkami informacyjnymi co 1 km. Zlokalizowane będą również punkty

elektronicznego pomiaru czasu, a ominięcie któregokolwiek z nich przez zawodnika skutkować będzie jego

dyskwalifikacją.

 

 1. ZAPISY, OPŁATY, PRAWO UDZIAŁU W BIEGU GŁÓWNYM NA 10 KM
 2. Zapisy na imprezę będą przyjmowane drogą elektroniczną pod adresem: www.nightrun.susz.pl
 3. Limit zawodników zapisanych na bieg wynosi: 500 osób
 4. Opłatę startową wnosi się przy rejestracji.

Wysokość opłat:

- od 08.03.2020 do 03.05.2020 – 30 zł

- od 04.05.2020 do 15.06.2020 – 40 zł

- od 16.06.2020 do 30.06.2020 – 50 zł

- w dniu zawodów 18.07.2020 – 75 zł (w przypadku wolnych miejsc)

 

 1. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z opłatą elektroniczną.
 2. Prawo startu mają osoby od 16 roku życia, które nie posiadają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do

wysiłku sportowego.

 1. Osoby niepełnoletnie startują za okazaniem podpisanej zgody na start oraz informacji o braku

przeciwwskazań zdrowotnych podpisanych przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 1. Organizator nie zwraca opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu.

 

 • BIEGI DLA DZIECI, ZAPISY, OPŁATY, NAGRODY
 1. O godzinie 19:00 na bieżni tartanowej odbędą się biegi dla dzieci.
 2. Prawo startu mają dzieci, które będą miały podpisane upoważnienie od rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Zapisy będą odbywać się tylko drogą elektroniczną do 30.06.2020 poprzez stronę: dostartu.pl
 4. Dziecka NIE OBOWIĄZUJE pakiet startowy
 5. Dziecko otrzymuje numer startowy
 6. Odbiór numeru startowego możliwy będzie w dniu zawodów (18.07.2019) w godzinach 17:30 – 18:30.
 7. Za ukończony bieg dziecko na mecie otrzymuje pamiątkowy medal
 8. Klasyfikacja miejsc nie będzie prowadzona, nie będzie również pomiaru czasu.
 9. Dystanse:

- 100 m – dzieci 5-6 lat (rocznik 2014-2015)

- 300 m – dzieci 7-8 lat (rocznik 2012-2013)

- 600 m – dzieci 9-10 lat (rocznik 2010-2011)

- 1000 m – dzieci 11-12 lat (rocznik 2008-2009)


 

VII. PAKIETY STARTOWE ORAZ ODBIÓR

 1. Pakiet startowy będzie zawierał:

- materiały promocyjne organizatora

- numer startowy z chipem pomiaru czasu i komplet agrafek

- woda mineralna

- gadżet dla biegacza

- koszulka techniczna (rozmiar koszulki podany podczas rejestracji)


 

 1. Odbiór pakietów:

- w dniu: 17.07.2020 (piątek) w godzinach: 18:00 – 19:00

- w dniu zawodów (18.07.2020) (sobota) w godzinach: 17:30 – 21:00


 

UWAGA!

Koszulki w pakietach startowych oraz medale zapewniamy dla zawodników, którzy zarejestrują się i opłacą start do dnia: 30.06.2020. Dla osób zarejestrowanych po tym terminie gwarantujemy tylko medal finishera.

 

VIII. KLASYFIKACJA I KATEGORIE WIEKOWE

 1. Klasyfikacja generalna kobiet;
 2. Klasyfikacja generalna mężczyzn;
 3. Klasyfikacja zawodników z Susza (3 najlepsze kobiety oraz 3 najlepszych mężczyzn);
 4. Klasyfikacje wiekowe:

K16 (16-19), K20 (20-29), K30 (30-39), K40 (40-49), K50 (50-59), K60+

M16 (16-19), M20 (20-29), M30 (30-39), M40 (40-49), M50 (50-59), M60+

 1. Zwycięzcy kategorii generalnych nie będą uwzględniani przy dekoracji w kategoriach wiekowych.

 

 1. NAGRODY
 2. Wszyscy zawodnicy biegu na 10 km otrzymają pamiątkowy medal odlewany.
 3. Miejsca I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych w biegu na 10 km nagrodzone zostaną statuetkami/pucharami.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie

kategoriach.


 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin
 3. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy
 5. Organizator zapewnia szatnie i ciepłą herbatę po biegu oraz poczęstunek
 6. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW zawodnika.
 7. Organizator zapewnia pomiar czasu Entre Timing.
 8. Każdy zawodnik jest zobowiązany do przymocowania numeru startowego na wysokości klatki piersiowej, w sposób widoczny.